fbpx
Site logo
Име на фирма

"СОТ - 555" ЕООД

Предмет на дейност

ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, ИЗРАЗЯВАЩА СЕ ВЪВ ФИЗИЧЕСКА И ТЕХНИЧЕСКА ОХРАНА НА ФИРМИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА. СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ НА ФИРМИ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА - ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ, ДРУЖЕСТВА С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ, СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА, КОМАНДИТНИ ДРУЖЕСТВА, АКЦИОНЕРНИ ДРУЖЕСТВА И ХОЛДИНГИ. ВЪТРЕШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ИЗРАЗЯВАЩА СЕ В ПОКУПКА НА РАЗРЕШЕНИТЕ ОТ ЗАКОНА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И АГЕНТСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ХОТЕЛИЕРСКА ДЕЙНОСТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА УСТАНОВЕНИЯ РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ, ПОКУПКА, ОБЗАВЕЖДАНЕ И ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ИЗВЪРШВАНЕ И ОРГАНИЗИРАНЕ НА РАЗРЕШЕНИТЕ ОТ ЗАКОНА УСЛУГИ НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ С АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ ПРИ СПАЗВАНЕ НА УСТАНОВЕНИЯ ЛИЦЕНЗИОНЕН РЕЖИМ, ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ ПРИ СПАЗВАНЕ НА УСТАНОВЕНИЯ ЛИЦЕНЗИОНЕН РЕЖИМ, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА И СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ, ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.